Ydelse i dag
0
,
0
0
Wh
Ydelse måned
6
4
,
4
8
kWh
Ydelse år
1
4
6
,
1
0
MWh
Ydelse i alt
1
,
4
7
GWh
CO2
0
,
0
0
kg
Installeret effekt
4
8
3
,
2
0
kWp

Samlet Produktion alle anlæg

Tryk på [Esc]-tasten for at forlade fuldskærmsvisning og vende tilbage til siden.