Ydelse i dag
2
0
5
,
6
0
kWh
Ydelse måned
9
,
5
9
MWh
Ydelse år
2
3
,
2
5
MWh
Ydelse i alt
1
,
4
9
GWh
CO2
1
4
3
,
9
2
kg
Installeret effekt
4
8
3
,
2
0
kWp

Samlet Produktion alle anlæg

Tryk på [Esc]-tasten for at forlade fuldskærmsvisning og vende tilbage til siden.