Ydelse i dag
1
5
8
,
3
4
kWh
Ydelse måned
9
,
2
3
MWh
Ydelse år
1
9
,
5
8
MWh
Ydelse i alt
1
,
3
4
GWh
CO2
1
1
0
,
8
4
kg
Installeret effekt
4
8
3
,
2
0
kWp

Samlet Produktion alle anlæg

Tryk på [Esc]-tasten for at forlade fuldskærmsvisning og vende tilbage til siden.